Geometrie voor interpuncturisten

Zoals zelfs de Koning der Leestekens wel weet, is Wij meervoud. Maar wat Hij niet weet of begrijpt, is, waarom Wij onszelve als meervoud beschouwen.

de nog jonge Koning der Leestekens

Wel, de verklaring is simpel, althans voor iemand met psychiatrische inzichten:de MPS oftewel de meervoudige persoonlijkheid stoornis. Welke persoonlijkheden Wij allemaal hebben komt later aan bod, laten We eerst maar eens beginen met die van Jacques Jambon, par la grace de dieu le Roi de la Limerick. De grammatici der Nederlandse taal, in de volksmond kommaneukers, zullen wel roepen:Limerick met een hoofdletter, waar slaat dat nu weer op??? Interpunctie en dat soort zaken, daar weten ze alles van, maar bij de aardrijkskundeles hebben ze allemaal zitten slapen. Als die dorre theoritici annex geometrische nullen nu eens uit hun doppen hadden gekeken, haddden ze mijn logo  nauwkeurig bekeken!!!

En wat staat er  op de steen in mijn logo: Limerick 2 miles. Je hebt dus de limerick, een 5 regelig versje en de stad Limerick. Dat is de hoofdstad van de graafschap Limerick in Ierland, met ca. 95.000 inwoners. Deze stad staat vooal bekend als stabcity-messteekstad-, maar doet inmiddels verwoede pogingen dit slechte imago om te toveren: van stabcity naar fabcity.

En daar komt mijn 2e persoonlijkheid goed van pas: don Juan Jamon, par la gracia de Dios el Rei de la quintalla, expert op het gebied van la limpieza femenino, oftewel het vrouwlijk schoon. Het fabuleuze van Limerick- vandaar fabcity- zijn namelijk de jaarlijke misverkiezingen.

Mijn fameuze expertise op dit gebied wordt ook daar bizonder op prijs gesteld, of Wij voorzitter van de jury wilden worden. Uiteraard hebben Wij bedongen, dat wij ons intrek konden nemen in het nabij gelegen King John ’s Castle, wilde de organisatrice Mij afschepen met schamel optrekje in het Savoy.

Daar namen Wij geen genoegen mee, en hebben de invitatie maar aan onze neus voorbij laten gaan. Aldus zijn Wij in staat, hoe stabcity zijn oude faam weer even waar maakte. Een ouwe messentrekker kon het niet verkroppen, dat zijn dochter niet werd verkozen en stak de voorzitter neer.

Wij hadden dus in die plastic zak door de in het wit geklede eenheid kunnen liggen en later in die protserige kist.

Nu wil het geval, dat Wij al een kist in ongeverfd hout hebbren uitgezocht: het materiaal om onheil op af te kloppen.

In de zijlijn vindt U Cialin Aine Ni Toibin, Miss Universe Ireland, om dit droeve verhaal mooi te  illustreren. Alors mes amis, hasta la viista!

3 reacties

  1. Deze kommaneuker moet toch weer even ingrijpen. Expert in de limpieza feminina, de schoonmaak van vrouwen. Ik begrijp heel goed dat je de mooie rugjes van al die beauty’s maar al te graag met een zeepsponsje wilt boenen, maar ik denk toch dat je la belleza bedoelde, denk wel even aan de vervoeging met een a want anders ben je met een mannelijke schoonmaak bezig, de vuilniszakken buiten zetten en dat werk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *